ธนาคารเลือด ถ่ายเลือด ให้เลือด

ธนาคารเลือด

โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ดพร้อมให้บริการ ทั้งรับบริจาคเลือดสุนัขและแมว และนำเลือดเพื่อไปทำการถ่ายเลือดเพื่อใช้รักษาโรคอื่น เรามีผลิตภัณฑ์เลือดหลายรูปแบบ ทั้งเลือดสุนัขและเลือดแมว สำหรับเลือดสุนัข

– ทางโรงพยาบาลใช้เลือดจากสุนัขพันธุ์เกรย์ฮาวด์ ที่ได้ชื่อว่าเป็น Universal doner โดยมีการเลี้ยงและให้ให้อาหารบำรุงอย่างดี ทำวัคซีน, ถ่ายพยาธิทั้งภายนอก ภายในต่อเนื่องครบตามโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ
– เมื่อสุนัขอายุครบที่สามารถให้เลือดได้ จะมีการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด (เช็คค่าเม็ดเลือดแดง,เกล็ดเลือด, ค่าตับ, ค่าไต, โปรตีนในเลือด, ตรวจหาพยาธิในเม็ดเลือด) เพื่อให้คุณภาพเลือดพร้อมที่สุดสำหรับการให้เลือด
– เลือดมีปริมาณเม็ดเลือดแดงสูง (มากกว่า 45% จนถึงมากกว่า 60 %), มีองค์ประกอบของเลือดในปริมาณสูง, ปลอดภัยจากการติดเชื้อต่าง ๆ ที่สามารถถ่ายทอดทางเลือดได้

นอกจากนี้ก่อนการให้เลือด ทางโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ดมีห้องตรวจปฏิบัติการในการตรวจ
• กรุ๊ปเลือด (DEA. 1.1 positive หรือ DEA. 1.1 nagative) เพื่อลดปฎิกิริยาแพ้เลือดอย่างรุนแรง หากให้เลือดไม่ตรงกรุ๊ป (โดยเฉพาะถ้าตัวรับเป็นกรุ๊ป DEA.negative ซึ่งจะทำปฏิกริยารุนแรงกับเลือดผู้ให้ที่เป็น DEA.positive)
• ตรวจการเข้ากันได้ของเลือด (cross match) ทั้ง 2 อุณหภูมิ ทำในอุณหภูมิห้อง และที่ 37 องศาเซสเซียส (ใกล้เคียงกับอุณหภูมิในร่างกายสุนัข) เพราะกว่า 70% ของกระบวนการต่อต้านเม็ดเลือดแดงมักเกิดในอุณหภูมิในร่างกาย

ดังนั้นเลือดที่จะถูกนำไปใช้ถ่ายเลือดจะต้องผ่านการเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพ้เลือด ที่จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด ยังมีเลือดสดแมว (ที่ผ่านการตรวจสุขภาพ, ทำวัคซีน, ถ่ายพยาธิภายนอก ภายใน, ตรวจหาโรคลิวคีเมีย(FeLV), เช็คปริมาณเม็ดเลือดแมว, เกล็ดเลือด, เช็คค่าตับ, ค่าไต) เพื่อคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์เลือดสดแมว และมีการตรวจกรุ๊ปเลือด, การตรวจการเข้ากันได้ของเลือด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพ้เลือดด้วยเช่นเดียวกัน

Spread the love