สมัครงานออนไลน์

(รองรับไฟล์ .doc .docx และ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10MB เท่านั้น)

กรุณากรอกชื่อจริง

กรุณากรอก email

กรุณากรอกนามสกุล

กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น เช่น 0912345678

มีประสบการณ์ทำงานไม่มีประสบการณ์ทำงานยังศึกษาอยู่ (หาที่ฝึกงาน)เคยผ่านการฝึกงาน

เจ้าหน้าที่หัวหน้างานผู้จัดการผู้บริหาร

สัตวแพทย์นักการเทคนิคสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่ห้องยาผู้ช่วยสัตวแพทย์พนักงานซ่อมบำรุงเวชระเบียนพนักงานบัญชีฝ่ายบุคคลพนักงานขับรถ

(รองรับไฟล์ .doc .docx .pdf และ .jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB เท่านั้น)

(รองรับไฟล์ .jpg .jpeg .png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB เท่านั้น)

Spread the love