การตรวจและวินิจฉัยโรคทั่วไป

การตรวจและวินิจฉัยโรคทั่วไป

โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation (TAHSA) สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) 

ให้บริการรักษาโรคทั่วไป ให้คำปรึกษาเพื่อพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัด ตรวจวินิจฉัยเลือด เอกซเรย์ 

อัลตราซาวด์ ทำกายภาพบำบัด
– ตรวจวัดความดันโลหิต
– ตรวจทางด้านโลหิตวิทยา (CBC และ Blood Chemistry) และความเป็นกรดเบสของเลือด (Blood gas)
– บริการตรวจพยาธิหนอนหัวใจ, พยาธิในเม็ดเลือด, โรคลิวคีเมีย, โรคเอดส์แมว ฯลฯ
– เครื่องเลเซอร์ MLS (Multlwave Locked System) สำหรับการรักษาแผลเรื้อรัง และการทำกายภาพฟื้นฟู
กระดูกสันหลังและข้อต่าง ๆ

              โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด ยังมีห้องตรวจปฏิบัติการ มีเครื่องตรวจเลือดครบครัน  และมีเจ้าหน้าที่ห้อง Lab สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค เพื่อความรวดเร็วในการจัดการและรักษาสัตว์ป่วยได้อย่างทันท่วงที โดยให้บริการ

@ ตรวจค่าเม็ดเลือดแดง, เม็ดเลือดขาว, เกล็ดเลือด, reticulocyte count, กรุ๊ปเลือด, ตรวจการเข้ากันได้ของเลือด สำหรับการถ่ายเลือด
@ ตรวจปฏิกิริยาแพ้ภูมิตัวเอง สำหรับภาวะการทำลายเม็ดเลือดแดงจากระบบภูมิคุ้มกันตัวเอง(IMHA)
@ ตรวจการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดแบบแพร่กระจาย (DIC) และตรวจการแข็งตัวของเลือด ( PT, aPTT , Fibrinogen)  
@ ตรวจหาเชื้อพยาธิในเม็ดเลือดทั้งจากเครื่องตรวจ (Snap ) และการตรวจหาพยาธิเม็ดเลือดด้วยวิธีดูสไลด์จากเลือด
@ ตรวจค่าชีวเคมีของเลือด (Blood chemistry) เพื่อการวินิจฉัย เช่น ค่าตับ, ค่าไต, ค่าการอักเสบของถุงน้ำดี, ค่าระดับโปรตีนในเลือด, ค่าของเสียในเลือด, ฟอสฟอรัสในเลือด, ระดับน้ำตาลในเลือด, ระดับฮอร์โมนไธรอยด์ในเลือด, ระดับแอมโมเนียในเลือด, ตรวจระดับยากันชัก ( Phenobarb) ในเลือด
@ ตรวจวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบ, พยาธิหนอนหัวใจในหมา และแมว, FeLV , FIV, ไข้หัดสุนัข, ลำไส้อักเสบติดต่อร้ายแรงในสุนัข (parvo virus) , ไข้หัดแมว , ตรวจเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว(Rivalta test), ตรวจวินิจฉัยโรคฉี่หนู (เลปโตสไปร่า)
@ ตรวจวิเคราะห์กรด-ด่างในเลือดและอิเล็กโทรไลท์ (Blood gas and elcetrolyte analysis)
@ ตรวจปัสสาวะ (ค่ากรด-ด่าง, ความถ่วงจำเพาะ, การรั่วของสารต่างๆออกมาจากร่างกายผ่านปัสสาวะ) และหาการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะ (UPC, ที่ไว้ใช้ประเมินโรคไต)
@ ตรวจผิวหนัง ดูการติดเชื้อแบคทีเรีย, ยีสต์, เชื้อรา, ไรขี้เรื้อนเปียก, ไรขี้เรื้อนแห้ง
@ ตรวจหาสาเหตุของช่องหูส่วนนอกอักเสบ จากเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อยีสต์, ไรในหู
@ ตรวจอุจจาระ เพื่อหาสาเหตุของการทัองเสียจากการติดเชื้อ เช่น แบคทีเรีย, โปรโตซัว, พยาธิ
@ รับตัวอย่างส่งตรวจสำหรับการเพาะเชื้อตัวอย่าง และหาความไวยาของการเพาะเชื้อ, ส่งตรวจชิ้นเนื้องอก และอื่นๆตามที่เจ้าของสนใจส่งตรวจ (ส่งตรวจไปยัง lab ภายนอก)
@ ทำการตรวจโดยเจ้าหน้าที่ชำนาญการ เพื่อให้การตรวจวินิจฉัย และการรักษาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วที่สุด

Spread the love