อินฟินิท เพ็ท แคร์-เพ็ทช็อป

บริการอินฟินิท เพ็ท แคร์-เพ็ทช็อป

Infinite Pet Care

infinite pet care

1.Transportation
@ การให้บริการพาสัตว์เลี้ยงไปรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลสัตว์ ที่มีแพทย์เฉพาะทาง เช่น โรงพยาบาลสัตว์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือโรงพยาบาลสัตว์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
@ ติดต่อกับโรงพยาบาลปลายทาง โดย Infinite Pet Care เป็นผู้ดูแลดาเนินการทุกอย่าง เช่น พาน้องไปพบแพทย์ตามเวลานัดหมาย โดยที่เจ้าของไม่จาเป็นต้องไปด้วย
@ รักษาเสร็จ พาน้องมาส่งที่บ้าน เสร็จสมบูรณ์

2.Care
@ การดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงที่ไม่จากัด เช่น ดูแลขณะพบแพทย์ และดูแลรักษาต่อหลังจากพบแพทย์เฉพาะทาง
@ เพื่อเอื้อความสะดวกสบายให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง แต่เจ้าของจาเป็นต้องเซ็นยินยอมในเอกสารเป็นที่เรียบร้อยเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น

3.ธนาคารเลือด
@ รับบริจาคเลือสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมว และรับส่งเลือดสุนัข
@ โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ดมีห้องปฏิบัติการเลือดที่ครบวงจร เพื่อทำให้งานธนาคารเลือดสมบูรณ์แบบ
@ มีรถรับส่งเลือด เกล็ดเลือด และผลิตภัณฑ์เลือดจากโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด ถึงโดรงพยาบาลเฉพาะทาง

4. Pet Therapy (สุนัขบำบัด)
@ พาน้องหมาไปเป็นเพื่อนกับคนป่วย ผู้สูงอายุ ตามศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต่าง ๆ หรือไปเป็นเพื่อนเล่นกับเด็ก ๆ พิเศษ

สนใจขอคำปรึกษาหรือสำรองคิวใช้บริการได้ที่่

line OA : @pk_animal

FB : โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด

Tel : 02 963 2118, 086 355 7151 

Infinite Pet Shop

จำหน่ายสินค้าหลากหลายเพื่อสัตว์เลี้ยงแสนรัก เช่น เครื่องประดับ เสื้อผ้า ตะกร้าใส่สัตว์เลี้ยง ปลอกคอ รองเท้า ถุงเท้า ยาสีฟัน กระเป๋าใส่สัตว์เลี้ยง ของเล่นน้องหมาน้องแมว อาหารสุนัขและแมว ฯลฯ

Spread the love