โรงเรียนฝึกสุนัข

Spread the love

Categories:

2 thoughts on “โรงเรียนฝึกสุนัข”

  1. Momae says:

    น้องอายุได้ 2 เดือน ชอบกัดมาก ๆ อึฉี่ไม่เป็นที่ ถ้าอยากฝึกราคาประมาณเท่าไหร่คะ

    1. admin says:

      ราคาฝึกประมาณ 12,500 บาทค่ะ ฝึกให้เขารู้จักฟังคำสั่ง ชิด นั่ง หมอบ คอย ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *