อายุรกรรม

  • ตรวจวินิจฉัยโรคในระบบต่างๆ เช่นโรคระบบทางเดินอาหาร โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
  • โรคติดเชื้อจากปรสิตภายในและภายนอกร่างกาย โรคของต่อมไร้ท่อ
  • บริการวางแผนโปรแกรมการฉีดวัคซีนต่อเนื่องในสัตว์เลี้ยงและตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ
  • รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาสัตว์
Spread the love

Categories: