การตรวจและวินิจฉัยโรคด้วยห้องปฏบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัย

  • เอกชเรย์
  • อัลตร้าชาวด์
  • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • ตรวจวัดความดันโลหิต
  • ตรวจเลือดทางด้านโลหิตวิทยา และความเป็นกรดเบสของเลือด ( Blood gas )
  • บริการตรวจพยาธิหนอนหัวใจ , พยาธิในเม็ดเลือด , ไวรัสลิวคีเมีย , โรคเอดส์แมว
  • ตรวจตาโดยคุณหมอเฉพาะทาง และโรคอื่นๆ
Spread the love

Categories: