สูติกรรม

  • ตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคทางระบบสืบพันธุ์  ให้คำปรึกษาการวางแผนคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง 
  • ดูแลวันผสมพันธ์ที่เหมาะสม  ตรวจท้อง รับฝากดูแลคำคลอด
Spread the love

Categories: