ศัลยกรรม

  • ผ่าตัดแก้ไขกระดูก , ดามเหล็ก ใส่เฝือก  มัดลวดต่อกระดูก  ผ่านตัดแก้ไขเอ็นข้อเข่าเคลื่อน  เผื่อตัดแก้ไขข้อสะโพกเคลื่อน  ผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร ผ่าตัดลำไส้เลื่อน กระบังลมฉีกขาด
  • ผ่าตัดเนื้อเยื่อ  เย็บแผล ผิวหนังอักเสบ เนื้องอกเต้านม  แก้ไขเชอร์รี่อาย แก้ไขเลือกคั่งที่ใบหู
  • ผ่าตัดระบบสืบพันธ์  ผ่าตัดทำหมั่น ผ่าตัดช่วยทำคลอด ผ่าตัดมดลูกอักเสบเป็นหน่อง
  • ผ่าตัดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
  • วางยาสลบด้วยเครื่องดมยาสลบ และเครื่องมอนิเตอน์ตลอดการผ่าตัด
Spread the love

Categories: