สพ.ญ. สุพิชชา สนทราพรพล

อาจารย์ใหม่-สพ.ญ. สุพิชชา สนทราพรพล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทั่วไป
ศึกษาจบจาก : คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์การทำงาน : แพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด จนถึงปัจจุบัน

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทั่วไป