น.สพ.กณิศนันท์ กุศลพงษ์วานิช

อาจารย์นัด-น.สพ.กณิศนันท์ กุศลพงษ์วานิช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ และโรคตา
ศึกษาจบจาก : คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน :
แพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ สุมทรสงคราม 2557-2559
โรงพยาบาลสัตว์ ดร.เพ็ท 2559-2560
โรงพยาบาลสัตว์แบริ่ง 2559-2560
โรงพยาบาลสัตว์สายห้า 2560 ถึงปัจจุบัน
โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด จนถึงปัจจุบัน

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ และโรคตา