น.สพ. อำพล ผูกพันธ์

อาจารย์แบงค์-น.สพ. อำพล ผูกพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์
ศึกษาจบจาก : คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน : แพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด และผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน

  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์